Oferty

 

2017

 

 

KKWdZ – Kurs korekty  wydawniczej dla zaawansowanych (12 godz.) – maj 2017

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz dla których korekta jest podstawowym narzędziem pracy:  korektorów, redaktorów itd. Zakładamy, że uczestnicy zajęć będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami korekty, a warsztaty i ćwiczenia pozwolą na ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z jej zakresu.
Zapraszamy na uzupełniający wiadomości Kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych, który zaczynamy 27 maja 2017!
Czytaj dalej

 

KJP - Kurs kultury języka polskiego (14 godz.)– marzec 2017

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną. Jaki jest składniowy charakter polskiej interpunkcji? Jakie są trudności w odmianie imion i nazwisk? Co to jest dwupoziomowość normy językowej? Jak zapisać nazwy autostrad i grup państw? Wszystko to przypomnieć sobie można na kursie kultury języka polskiego, który PTWK organizuje 11 marca 2017.
Czytaj dalej

 

KDTP – Kurs  D T P / PrePress  (50 godz.) – kwiecień 2017

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe zakresie typografii artystycznej, poligrafii, materiałoznawstwa oraz umiejętności kompozycji. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy. 
Praca grafika (Desktop Publishing) w dzisiejszej praktyce wydawniczej jest połączeniem umiejętności operatora komputera, grafika projektanta/typografa i redaktora technicznego z koniecznym uzupełnieniem o niezbędne wiadomości o procesach poligraficznych i materiałoznawstwie. Parametry wydawnicze książki i akcydensów, projektowanie okładki książki, kroje pisma, przygotowanie ilustracji, rodzaje kompozycji graficznej, kolory... Tego wszystkiego możecie Państwo nauczyć się podczas kursu DTP / PrePress, na który zapraszamy
1 kwietnia 2017!
Czytaj dalej

 

KRPr. – Kurs dla redaktora  prowadzącego  (16 godz.) – kwiecień 2017

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi. Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń warsztatowych. Jak przygotować publikację do wprowadzenia do planu wydawniczego? Praca z maszynopisem i co dalej? Co to jest budżetowanie tytułu? Jak wygląda kolegium wydawnicze? Jakie są zadania i obowiązki redaktora prowadzącego? Zapraszamy zainteresowanych do udziału w kursie dla redaktora prowadzącego, na którym prezentowane będą tajniki tego zawodu. Kurs zaczynamy 8 kwietnia 2017!
Czytaj dalej

 

KRM – Kurs redakcji merytorycznej  (87 godz.) – kwiecień 2017

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej
, który przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, redagujących strony internetowe, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Co to są części składowe książki? Jaka jest rola redaktora w procesie powstawania książki? ? Jakie są zasady sporządzania przypisów, indeksów i bibliografii? Jak zręcznie pisać i elegancko redagować teksty? PTWK serdecznie zaprasza na kolejną edycję kursu redakcji merytorycznej, który odpowie na te pytania.
Czytaj dalej


 

KKW – Kurs korekty  wydawniczej (20 godz.) – luty 2017

Podczas dwóch weekendów będzie można zapoznać się m.in. z podstawowymi wiadomościami z zakresu edytorstwa, znakami korektorskimi, a także rodzajami korekt. Bez dobrych korektorów nie może funkcjonować nie tylko porządne wydawnictwo, czy szanująca się gazeta, ale także internetowy blog. Co powinniśmy wiedzieć z zakresu redakcji technicznej niezbędnej w korekcie?  Jakie są podstawowe narzędzia korektora? Jakie są zasady zapisu liczb/cyfr?  Odpowiedzi na te pytania uzyskają Państwo na fantastycznym kursie korekty wydawniczej, który zaczynamy 25 lutego 2017. Zapraszamy!

Czytaj dalej

 

KJP - Kurs kultury języka polskiego (14 godz.)– marzec 2017

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną. Jaki jest składniowy charakter polskiej interpunkcji? Jakie są trudności w odmianie imion i nazwisk? Co to jest dwupoziomowość normy językowej? Jak zapisać nazwy autostrad i grup państw?
Wszystko to przypomnieć sobie można na kursie kultury języka polskiego, który PTWK organizuje 11 marca 2017.

Czytaj dalej

 

KJPdZ - Kurs z kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.)  –  kwiecień 2017

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych, wykładowców itd.
Kiedy stosujemy imiesłowowy równoważnik zdania? Jak zastosować przecinek, dywiz i myślnik? Kiedy stosować pisownię łączną i rozłączną? Co to jest kohezja i koherencja? Jak ujednolicać teksty oficjalne? Co i jak należy polszczyć? Tym wszystkim z Państwa, którzy chcieliby znać odpowiedzi na te pytania, polecamy znakomity kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych „Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie.
Zajęcia odbędą się w dniach 1 – 2 kwietnia 2017.

Czytaj dalej

 

KRPr. – Kurs dla redaktora  prowadzącego  (16 godz.) – kwiecień 2017

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi. Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń warsztatowych. Jak przygotować publikację do wprowadzenia do planu wydawniczego? Praca z maszynopisem i co dalej?Co to jest budżetowanie tytułu? Jak wygląda kolegium wydawnicze? Jakie są zadania i obowiązki redaktora prowadzącego?
Zapraszamy zainteresowanych do udziału w kursie dla redaktora prowadzącego, na którym prezentowane będą tajniki tego zawodu. Kurs zaczynamy 8 kwietnia 2017!
Czytaj dalej

 
__________________________________________________

2016


KKWdZ – Kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych (12 godz.) – listopad 2016

KDTP – Kurs DTP PrePress (50 godz.) – listopad 2016

KJPdZ – Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – listopad 2016

KJP – Kurs kultury języka polskiego (14 godz.) – październik 2016

KKW – Kurs korekty wydawniczej (20 godz.) – październik 2016

KRPr. – Kurs dla redaktora prowadzącego (16 godz.) – październik 2016

KRM – Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.) – jesień 2016

KJPnP – Kurs kultury języka polskiego „Poprawna polszczyzna (nie tylko) dla prawników  (12 godz.) - wrzesień 2016

Kurs D T P - kwiecień 2016 

Kurs dla redaktora prowadzącego - kwiecień 2016

Kurs kultury języka polskiego - kwiecień 2016

Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych - marzec 2016

KRM - Kurs redakcji merytorycznej - luty 2016

KJPdP - Kurs Poprawna polszczyzna (nie tylko) dla prawników - luty 2016

KKW - Kurs korekty wydawniczej (20 godz.) - luty 2016

KKWdZ - Kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych (12 godz.) - styczeń 2016

__________________________________________________

2015

KJPdZ – Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – listopad 2015

KDTP – Kurs DTP / PrePress (50 godz.) – listopad 2015

KJP – Kurs kultury języka polskiego (14 godz.) – listopad 2015

KJPTU - Kurs języka polskiego: Kultura w urzędzie, kultura w biznesie (maj 2015)

KRTek. - Kurs redakcji tekstów (maj 2015)

WGK - Wydawnicza grafika komputerowa. Kurs kreatywnego projektowania (maj 2015)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (maj 2015)

KDTP - Kurs DTP / PrePress (marzec 2015)

KJPSP - Kurs kultury języka polskiego - Sztuka pisania (marzec 2015)

KKW - Kurs korekty wydawniczej - luty 2015

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (luty 2015)

KJPdZ - Kurs dla zaawansowanych. Praktyka czyni mistrza - warsztaty (luty 2015)

E-Books - Kurs Przygotowanie publikacji elektronicznych (styczeń 2015)

__________________________________________________

2014

KJPdZ - Kurs kultury języka polskieg
o dla zaawansowanych - listopad 2014

KKW - Kurs korekty wydawniczej - listopad 2014

KRI-W. - Kurs dla redaktora inicjującego/wydawcy - październik 2014

KRI-W. - Kurs dla redaktora inicjującego/wydawcy - październik 2014

KRPr. Kurs dla redaktora prowadzącego - październik 2014

KRT - Kurs redakcji technicznej - październik 2014

KJP - kurs kultury języka polskiego - październik 2014

KRM - Kurs redakcji merytorycznej - wrzesień 2014

KKW - Kurs korekty wydawniczej (maj - czerwiec 2014)

KJP - Kurs kultury języka polskiego (maj - czerwiec 2014)

KJPdZ - Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (kwiecień - maj 2014)

KJPdZ - Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (kwiecień - maj 2014)

KJPdZ - Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (kwiecień 2014)

KJP - Kurs kultury języka polskiego (marzec 2014)

KRT - Kurs redakcji technicznej (marzec 2014)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (marzec 2014)

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (marzec 2014)

KJP-WJTU - Warsztaty językowe (nie) tylko dla urzędników ... (luty 2014)

KRPr. - Kurs dla redaktora prowadzącego (styczeń 2014)


__________________________________________________


2013

KPA - Kurs z prawa autorskiego (grudzień 2013)

KKW - kurs korekty wydawniczej (listopad 2013)

KPP - Kurs poprawnej polszczyzny dla zaawansowanych (listopad 2013)

KRPr. - Kurs dla redaktora prowadzącego (październik 2013)

KRT - Kurs redakcji technicznej (jesień 2013)

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (jesień 2013)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (czerwiec 2013)

KPAF – Kurs prawa autorskiego: Wykorzystanie fotografii w działalności wydawniczej
(maj 2013)
(Nie)pospolite czytanie

KRPr. - Kurs dla redaktora prowadzącego (kwiecień 2013)

KKJP - Kurs z kultury języka polskiego (marzec 2013)

KPA - Kurs: Prawo autorskie w praktyce wydawniczej (marzec 2013)

KRT - Kurs redakcji technicznej (wiosna 2013)

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (wiosna 2013)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (luty 2013)

e-BOOKS - przygotowanie publikacji w formatach ePub i Mobi - kurs dla wydawców (luty 2013)

__________________________________________________

2012

Kurs etykiety i komunikacji językowej w biznesie (jesień 2012)

Kurs korekty wydawniczej (listopad 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (listopad 2012)

Kurs z prawa autorskiego (jesień 2012)

Kurs z kultury języka polskiego (jesień 2012)

Kurs redakcji technicznej (jesień 2012)

Kurs redakcji merytorycznej (jesień 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (wrzesień 2012)

Kurs korekty wydawniczej (maj 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (inicjującego / wydawcy) - maj 2012

E-booki - przygotowanie publikacji w formatach ePub i Mobi -szkolenie dla wydawców (maj 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (maj 2012)

Kurs dla redaktorów prowadzących (wiosna 2012)

Seminarium z kultury języka polskiego (wiosna 2012)

Seminarium z prawa autorskiego (wiosna 2012)

Kurs redakcji technicznej (wiosna 2012)

Kurs redakcji merytorycznej (wiosna 2012)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (luty 2013)

Kurs korekty wydawniczej (styczeń-luty 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak