Władze PTWK


ZARZĄD GŁÓWNY


         
prezes Rafał Skąpski

      wiceprezes Olcha Wierzbowska-Sikorska (Poznań)

      wiceprezes – Tadeusz Skoczek

      sekretarz generalny Antoni Szperlich

      skarbnik Aniela Topulos

      członek Katarzyna Kamińska (Poznań)

      członek Andrzej Tomaszewski

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
     


         
przewodnicząca Anna Fijewska-Makowska

      zastępca przewodniczącej  Wojciech Łysek

      członek Jan Stryjski (Poznań)


SĄD KOLEŻEŃSKI


         
przewodniczący Andrzej Palacz

      zastępca przewodniczącego Krzysztof Zglecki

      członek  Ewa Repucho (Wrocław)

      członek Lidia Sadowska

 

 

 

 

 

 

facebook znak