Członkowie

 

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK) jest najstarszą organizacją reprezentującą nasze środowisko; w 2015 roku obchodzi 94-tą rocznicę swego powstania. Jesteśmy stowarzyszeniem twórczo-zawodowym, do którego należą osoby kierujące instytucjami wydawniczymi, osoby uczestniczące w przygotowaniu książek do druku (redaktorzy, typografowie, artyści graficy, korektorzy, organizatorzy produkcji), a także – po ostatniej zmianie statutu – pragniemy skupić w naszej organizacji również specjalistów od promocji książki oraz tych, którzy prowadzą badania naukowe dotyczące edytorstwa.
Naszym celem jest działanie dla dobra polskiej książki przez: doskonalenie sztuki edytorskiej, promocję książki polskiej w kraju i za granicą, podnoszenie wiedzy i dbanie o wysokie standardy etyki zawodowej środowiska wydawniczego, dbanie o korzystne dla książki i czytelnictwa prawodawstwo, rozwój i upowszechnienie wiedzy o edytorstwie.

Pragniemy zaprosić Państwa do wstąpienia w szeregi naszego Towarzystwa, aby je intelektualnie wzmocnić.

Przypominam, że od wielu lat prowadzimy – wysoko ocenianą – działalność szkoleniową w ramach Studium PTWK.

Organizujemy też szereg konkursów.

— Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku, w tym roku odbyła się jego 55. edycja.
Konkurs Literacki PTWK – poezja, proza, esej, literatura dla dzieci i młodzieży
Konkurs PTWK im. Leona Marszałka promujące prace o edytorstwie, adresowany
    głównie do wyższych uczelni na których takie prace powstają.
Od 2008 roku PTWK jest organizatorem Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR.
   

Osiągnięciem PTWK jest zainicjowanie i zorganizowanie (w tym roku po raz ósmy) Poznańskich Spotkań Targowych Książka dla Dzieci i Młodzieży jedynej w Polsce imprezy łączącej targi książki z szeregiem spotkań przedstawicieli wszystkich środowisk pracujących dla młodego czytelnika oraz wystawami i konkursami.

PTWK jest również współorganizatorem Poznańskich Kwadransów Ratuszowych, Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej oraz Poznańskich Przeglądów Nowości Wydawniczych.

PTWK przyznaje także Nagrodę Wydawców i Księgarzy Polskich dla pisarza, którego książki uznane są za wydarzenie i wyróżniają się na polskim rynku czytelniczym (dotychczasowi laureaci: Józef Tischner, Gustaw Herling-Grudziński, Norman Davies, Ryszard Kapuściński – a ostatnio autor znakomitych książek reportażowych – Wojciech Jagielski.

W ramach PTWK działają Komisje: Kwalifikacyjna, Szkoleniowa i Historyczna. PTWK organizuje również spotkania o charakterze profesjonalnym i towarzyskim.

Blisko współpracujemy z miesięcznikiem i portalem internetowym „Wydawca”; publikując m.in. od 2000 roku cykl sylwetek „Ludzie polskiej książki”, a także prezentując nowe wydawnictwa, które powstały i ugruntowały swoją pozycję po 1990 roku; informujemy tu także szerzej o naszej działalności (członków PTWK zapraszamy do prenumeraty tego miesięcznika w cenie promocyjnej).

Informujemy, że składka:

członka zwyczajnego, to nie mniej niż 36 złotych rocznie dla osób pracujących,
   a dla seniorów – nie miej niż 12 złotych rocznie.

członka wspierającego (firmy) wynosi nie mniej niż 250 złotych rocznie.


Zarówno członkowie zwyczajni jak i wspierający – korzystają z ulg (w opłatach np. za udział w konkursie czy szkoleniach – 10%). Ale oczywiście materialne korzyści z przynależności do PTWK nie mogą być znaczące. Bardziej chodzi o wspólnotę celów, zadań i zespołowe działania dla dobra książki i w interesie naszego środowiska. Jestem przekonany, że warto być razem, by wspólnie realizować nasze cele.


Rafał Skąpski
P r e z e s PTWK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak