Kurs korekty wydawniczej


15 – 16  i  22 – 23 października 2016

(20 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza na kurs korekty wydawniczej przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie kursu m.in.:

1. Wprowadzenie - rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej - teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
   fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi Maria Aleksandrow – 40 lat pracy zawodowej, była korektorka w Wydawnictwach WIEDZA POWSZECHNA i STENTOR, obecnie właścicielka firmy MALEKS prowadzącej usługi korektorskie dla wydawców. Poprowadziła szkolenia organizowane przez PTWK dla poszczególnych wydawnictw m.in.: STENTOR, WSiP oraz Wydziału Psychologii UW. Wieloletnia wykładowczyni zasad prowadzenia korekty na kursach PTWK.


Szkolenie (20 godzin lekcyjnych) odbędzie się:

15 – 16  i  22 – 23 października 2016  (soboty i niedziele)


Szczegółowy grafik zajęć:

15 października 2016              godz. 10:00 - 14:10
16 października 2016              godz. 09:00 - 13:10

22 października 2016              godz. 10:00 - 14:10
23 października 2016              godz. 09:00 - 13:10


Koszt kursu:   870,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 820,00 złotych brutto od osoby.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.

Szkolenie odbywa się w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie,   
ul. Stawki 14 (róg ul. Jana Pawła II).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 15 osobowych.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do

10 października 2016

na załączonych formularzach


Formularze do pobrania:
KKW –
Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KKW –
Formularz zgłoszeniowy dla firmUWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.


Kontakt:
Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810

 

 

 

 

 

facebook znak