Kurs redakcji merytorycznej

(87 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejny kurs redakcji merytorycznej.

W programie m.in.:

- podstawy edytorstwa – 11 godz.
- wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
- korekta – 15 godz.
- redagowanie tekstów z różnych dziedzin – 24 godz.
  (literatura piękna i popularnonaukowa, przekłady, teksty matematyczne)
- indeksy, przypisy, bibliografia – 12 godz.
- redakcja techniczna – 5 godz.

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

Zajęcia prowadzą: Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka,
dr Joanna Stankiewicz (poprawność językowa), Maria Aleksandrow (korekta), Barbara Kaczarowska (redagowanie różnych tekstów), Teresa Woźniak (teksty matematyczne), Elżbieta Staśkiewicz (indeksy, przypisy, bibliografia), Mieczysław Bancerowski (redakcja techniczna).


Harmonogram zajęć na dwóch kursach:

I   kurs 01.10.2016 – 04.12.2016 BRAK MIEJSC !!!
(soboty – godz. 10:00-17:00 i niedziele – godz. 09:00-16:00)

Terminy wszystkich zajęć:


01 – 02 października 2016

15 – 16 października 2016       
22 – 23 października 2016         
05 – 06 listopada 2016               
19 – 20 listopada 2016               
03 – 04 grudnia 2016

Formularze do pobrania:
KRM 1 –
Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KRM 1 – Formularz zgłoszeniowy dla firmII   kurs03.10.2016 – 12.12.2016
(poniedziałki i środy – godz. 17:00-21:00)

Terminy wszystkich zajęć:

03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 – października 2016

02, 07, 09, 14, 16, 21, 28, 30 – listopada 2016

05, 07, 12 – grudnia 2016

Formularze do pobrania:
KRM 2 – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KRM 2 –
Formularz zgłoszeniowy dla firm


Koszt kursu:  1.670,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT)     
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 1590,00 zł brutto od osoby.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.
Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach.

Szkolenie odbywa się w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach kina „Femina”).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 18 osobowych.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje
(kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do

26 września 2016

na załączonych formularzach.UWAGA:

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
tel./fax (22)  850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

facebook znak