Logo Znak KLM    

IV Konkurs PTWK im. Leona Marszałka
Konkursy POLSKIEGO TOWARZYSTWA WYDAWCÓW KSIĄŻEK

na najlepszą uniwersytecką pracę dyplomową poświęconą historii i współczesności
polskich wydawnictw i szerzej: polskiego edytorstwa
mają już swoją historię.

Zainicjowała je utworzona w roku 1980 w ramach PTWK Komisja Historyczna. Przedmiotem oceny są prace poświęcone polskiemu edytorstwu, jego historii i współczesności, w tym prace o wydawnictwach, wydawcach książek, problemach typografii i ilustracji w książkach  oraz na wszystkie tematy powiązane z wydawaniem i promocją książki. Organizując je, Komisja chciała wpłynąć na wzrost zainteresowania studentów i pracowników naukowych tą właśnie tematyką, a także patronować publikacji fragmentów lub całości najlepszych prac.


W latach 1983–1996 przeprowadzono cztery edycje tego konkursu. Nagrodzone i wyróżnione wówczas prace (magisterskie i doktorskie) odznaczały się nie tylko ciekawymi, ambitnymi tematami wnoszącymi nową wiedzę do interesującej nas dziedziny, ale i niejednokrotnie starannością edytorską, estetyczną formą i ciekawym doborem ilustracji.

Wroku 2001 – w 80. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i w 5. rocznicę śmierci Leona Marszałka – nasz konkurs zyskał Patrona i odtąd nosi nazwę Konkurs PTWK im. Leona Marszałka.
Leon Marszałek
(1912–1986) to wybitna postać polskiego świata książki, twórca warsztatu encyklopedii uniwersalnych PWN i redaktor naczelny Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN, autor podręcznika Edytorstwo publikacji naukowych, założycieli redaktor naczelny periodyku ,,Editor”. On właśnie był przewodniczącym jury I Konkursu, rozstrzygniętego w 1983 r. Dorobek kilku edycji konkursu z lat 80. i 90. XX wieku oraz czterech już edycji Konkursu im. Leona Marszałka zarejestrowaliśmy w publikacji przygotowanej na obecną uroczystość ogłoszenia wyników.

Nadsyłane prace oceniane są w kategoriach:

  • prace licencjackie
  • prace magisterskie
  • prace doktorskie.


Jurorami w tych konkursach byli i są wybitni znawcy problemów książki i edytorstwa, m.in. prof. Kazimiera Maleczyńska, prof. Janusz Dunin, prof. Danuta Sieradzka, prof. Małgorzata Komza, dr Artur Jazdon, dr Andrzej Skrzypczak. Ze strony PTWK w pracach jury brali i biorą udział członkowie Komisji Historycznej o ogromnym autorytecie i doświadczeniu zawodowym, np. red. red. Maria Mirecka, Jan Wojnowski, Barbara Dębiec-Kalinowska, Hanna Lebecka, Olcha Sikorska. Przez wszystkie ubiegłe lata członkiem i sekretarzem jury była red. Barbara Petrozolin- Skowrońska, przewodnicząca Komisji Historycznej przez 30 lat.


IV Konkurs
PTWK im. Leona Marszałka     

Obecna edycja konkursu zgromadziła rekordową liczbę prac (obronionych czteroleciu 2012-2015). Zgłoszono ich 23, w tym2 doktorskie, 14 magisterskich i 7 licencjackich – z ośrodków akademickich całego kraju:
z Krakowa, Lublina, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Poznania, Torunia, Białegostoku czy Gdańska. 

Jury pod przewodnictwem dr. Andrzeja Skrzypczaka, z udziałem prof. Janusza Gruchały, prof. Małgorzaty Komzy, dr. Artura Jazdona oraz ze strony Komisji Historycznej red. Olchy Sikorskiej, dr Anieli Topulos oraz red. Ireny Janowskiej-Woźniak, wydało swój werdykt we wrześniu br.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień

prezentacja multimedialna nagrodzonych prac

 oraz folderu z opisem i wynikami Konkursu

 podczas XXV Targów Książki Historycznej

 25 listopada (piątek) o godzinie 10:00

 Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Arkady Kubickiego, Sala Kinowa


Na otwarte spotkanie z laureatami, opiekunami naukowymi

nagrodzonych prac oraz jurorami zapraszamy wszystkich chętnych.


Informacje o wynikach Konkursu oraz Biuletyn PTWK

 wydany na tę okazję – do pobrania

 od 25 listopada ze strony: www.ptwk.pl.

 

 

*  *  *  *
*  *  *

 


 

Logo Znak KLM  

Prace nadesłane
na IV Konkurs PTWK im. Leona Marszałka

 


Z końcem stycznia upłynął termin nadsyłania prac na Konkurs im. Leona Marszałka na najlepszą pracę dyplomową: licencjacką, magisterską i doktorską. Przedmiotem Konkursu są opracowania poświęcone polskiemu edytorstwu, jego historii i współczesności, w tym prace o wydawnictwach, wydawcach książek, problemach typografii i ilustracji w książkach oraz na wszystkie tematy – także teoretyczne – powiązane z wydawaniem i promocją książki.

Konkurs im. Leona Marszałka jest formą mecenatu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek nad opisaniem historii oraz współczesnego obrazu polskiego edytorstwa. PTWK pragnie w ten sposób wpłynąć na wzrost zainteresowania studentów oraz pracowników nauki tą tematyką.

IV edycja Konkursu obejmuje prace obronione w latach 2012-2015. Plon obecnego roku jest wyjątkowo obfity. Zgłoszono 23 prace (w poprzedniej edycji było ich 19) – 2 doktorskie, 14 magisterskich i 7 licencjackich – z 11 uczelni

Z satysfakcją odnotowujemy, że Konkurs cieszy się rosnącym zainteresowaniem ośrodków akademickich całego kraju. Otrzymaliśmy prace z Krakowa, Lublina, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Poznania, Torunia, Białegostoku czy Gdańska.

Oceny prac dokona jury w składzie: prof. prof. Janusz Gruchała, Małgorzata Komza, Dariusz Kuźmina, dr dr Arur Jazdon i Andrzej Skrzypczak oraz red. red. Olcha Sikorska, Aniela Topulos i Irena Janowska-Woźniak. Wybór przewodniczącego jury nastąpi na pierwszym posiedzeniu plenarnym sądu konkursowego.

Poniżej zamieszczamy spis nadesłanych prac.


PRACE DOKTORSKIE


1. dr Olimpia Gogolin

Polskie edycje książkowe dzieł Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z lat 1929-2010
praca doktorska pod kierunkiem prof. UŚ, dr hab. Teresy Wilkoń
Uniwersytet Śląski, Wydział FilologicznyInstytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Katowice 2014

2. dr Elżbieta Jamróz-Stolarska

Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989.
Produkcja wydawnicza i uksztaltowanie edytorskie

praca doktorska pod kierunkiem
prof. dr hab. Małgorzaty Komzy
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Wrocław 2012PRACE MAGISTERSKIE


3. Paulina Dąbrowska

Wydawnictwo Kuźnia Gier w latach 2004-2013
praca magisterska pod kierunkiem prof. UP,dra hab.Janusza Kosteckiego
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kraków 2014

4. Magdalena Gawłowska

Zastosowanie wybranych technik zarządzania projektami do usprawnienia
procesu powstawania książki na przykładzie wydawnictwa XYZ
praca magisterska pod kierunkiem prof. UMK, dra hab. Macieja Zastempowskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Toruń 2013

5. Agnieszka Kaleta

Wydawnictwo Dwie Siostry
praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Tałuć
Uniwersytet Śląski , Wydział Filologiczny
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Katowice 2015

6. Dorota Materowska

Zdzisław Konstanty Jagodziński – londyński bibliotekarz,
bibliograf, redaktor i społecznik (1927 – 2001)
praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Linerta
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kraków 2012

7. Małgorzata Piecuch

„Dawne pomnażamy nowym”.
O wydawniczych losach „Kazań sejmowych” Piotra Skargi (XVI-XIX w.)
praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Anny Sitkowej
Uniwersytet Śląski , Wydział Filologiczny
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowe
Katowice 2013

8. Radosław Młynarczyk

Opracowanie powieści „Wilk” Marka Hłaski
praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Chwina
Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
Gdańsk 2015

9. Małgorzata Pacholarz

Dzieje wydawnicze twórczości Janiny Porazińskiej
praca magisterska pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Jadwigi Koniecznej

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Łódź 2015

10. Weronika Maria Pilarska

Publikacje elektroniczne e Polsce – klasyfikacja, historia i recepcja
z uwzględnieniem tendencji rozwojowych oraz nowych nawyków czytelniczych
praca magisterska pod kierunkiem dra hab. Bogdana Hojdisa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Instytut Filologii Polskiej

Poznań 2015

11.
Iwona Rak

„Jedna dobra katolicka książka przeciwko nim wydana większe ma znaczenie,
aniżeli tysiąc ogłoszonych kazań”. O wybranych składnikach literackiej ramy
wydawniczej w dawnych edycjach postylli Jakuba Wujka
praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Anny Sitkowej
Uniwersytet Śląski , Wydział Filologiczny
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Katowice 2013
 

12. Joanna Rosa

Polskie dzieje wydawnicze przekładów twórczości Janoscha
praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Woźniakowskiego
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kraków 2015

13. Justyna Staroń

Listy Leopolda Buczkowskiego do żony Marii – próba edycji
praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa F. Ferta
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych
I
nstytut Filologii Polskiej
Lublin 2012

14. Maria Szymańska

„…wie każdy śmiertelnik, co znaczy <<Czytelnik>>” –
serie wydawnicze Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” w latach 1944-1951
praca magisterska pod kierunkiem prof. UW, dra hab. Grzegorza Bąbiaka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Instytut Polonistyki Stosowanej
Warszawa 201
5

15. Barbara Wąsik

Dzieje wydawnicze twórczości Heleny Mniszkówny w latach 1909–1989
(przegląd edycji, analiza księgoznawcza, recepcja)
praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Woźniakowskiego
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kraków 2015


16. Aleksandra Winiarska

Kształt typograficzny szesnastowiecznych statutów wydanych w Polscepraca
magisterska pod kierunkiem prof. UJ, dra hab. Janusza S. Gruchały
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Kraków 2015PRACE LICENCJACKIE


17. Ewa Czernatowicz

Typografia w służbie kartografii. Analiza krojów pisma używanych
na mapach w kontekście ich odróżnialności i funkcjonalności
praca licencjacka pod kierunkiem dr Klaudii Sochz
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Kraków 2015

18. Paulina Dąbrowska

Wydawnictwo Karakter w latach 2008-2011
praca licencjacka pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Woźniakowskiego
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Filologiczny
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kraków 2012

19. Grażyna Knap

Dzieje wydawnicze twórczości Edmunda Niziurskiego
praca licencjacka pod kierunkiem prof. UwB, dr hab. Jadwigi Sadowskiej
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Białystok 2014

20. Anna Niklewicz

„Rekwizytornia”. PRL we współczesnym projektowaniu publikacji
praca licencjacka pod kierunkiem dr Klaudii Sochy
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Kraków 2014

21. Estera Sendecka

TYPOIDEOLO – Antykwa Półtawskiego jako pierwsza polska czcionka
praca licencjacka pod kierunkiem dr Klaudii Sochy
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Kraków 2015

22. Joanna Słomian

Nowy grotesk dziełowy. Kroje bezszeryfowe w składzie tekstów ciągłych
praca licencjacka pod kierunkiem dr Klaudii Sochy
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki,
Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Kraków 2014

23. Jadwiga Wszołek

Ad usum Delphini. Architektura najnowszych polskich książek
dla dzieci popularyzujących wiedzę
praca licencjacka pod kierunkiem dr Klaudii Sochy
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Kraków 2014

 


*  *  *  *
*  *  *
IV Konkurs PTWK im. Leona Marszałka ogłoszony!


Zarząd Główny i Komisja Historyczna Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek ogłaszają
czwartą edycję Konkursu PTWK im. Leona Marszałka na NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE
poświęcone polskiemu edytorstwu, jego historii i współczesności.


IV Konkursu PTWK im. Leona Marszałka

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak