Logo   Studium PTWK

KRM – Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.) – październik 2017

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej, który przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę
w wydawnictwie, redagujących strony internetowe, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe.

Jaka jest rola redaktora w procesie powstawania książki? Co to są części składowe książki? Jak zręcznie pisać i elegancko redagować teksty? Jakie są zasady sporządzania przypisów, indeksów i bibliografii? Jak przygotować tekst dla redaktora technicznego i drukarni?  Na te pytania odpowiedzą renomowani i cieszący się doskonałą opinią wykładowcy na kursie redakcji merytorycznej.
Czytaj dalej

Logo   Studium PTWK

KRPr. – Kurs dla redaktora  prowadzącego  (16 godz.) – październik 2017

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych
oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi. Zajęcia składać się będą
z wykładu i ćwiczeń warsztatowych.
• Jak przygotować publikację do wprowadzenia do planu wydawniczego? Praca z maszynopisem i co dalej?
Co to jest budżetowanie tytułu? Jak wygląda kolegium wydawnicze? • Jakie są zadania i obowiązki redaktora prowadzącego? Zapraszamy zainteresowanych do udziału w kursie dla redaktora prowadzącego, na którym prezentowane będą tajniki tego zawodu. 

Czytaj dalej

Logo   Studium PTWK

KPJdT – Kurs Poprawność językowa dla tłumaczy – październik / listopad 2017

Polecamy nowy kurs Poprawność językowa dla tłumaczy. Kurs składa się z dwóch osobnych modułów:
I podstawowego (14 godz.) oraz II zaawansowanego (14 godzin).

Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów filologii obcych, którzy pracują jako tłumacze i/lub weryfikatorzy tłumaczeń oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną w pracy
z tekstami tłumaczonymi.

Wydziały filologiczne nie oferują swoim studentom żadnych kursów związanych z językiem polskim,
co sprawia, że bardzo często tłumacze dobrze radzą sobie z tłumaczeniem na język obcy, natomiast mają duże problemy z przekładem tekstu obcojęzycznego na język polski. Dlatego celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z poprawnością gramatyczną i leksykalną języka polskiego.

Na poziomie podstawowym skupiamy się na odmianie nazwisk polskich, obcych, liczebników oraz wyrazów kłopotliwych, a także podstawowych zagadnieniach składniowych. W części leksykalnej omawiane są typowe błędy leksykalne i frazeologiczne, fałszywi przyjaciele (false friends).
Na poziomie zaawansowanym uczestnicy zapoznają się z takimi problemami,  jak imiesłowowe równoważniki zdania,  budowa zdania złożonego, interpunkcja, metafora w dyskursie użytkowym
podstawy stylistyki polskiej.

Czytaj dalej

 Logo   Studium PTWK

KKP-WGK – Kurs Kreatywnego projektowania.
Wydawnicza Grafika Komputerowa (24 godz.) – październik 2017


Celem kursu jest pobudzenie i pogłębienie umiejętności kreatywnego projektowania. W czasie zajęć uczestnicy wykonają samodzielnie ćwiczenia i projekty zwracając szczególną uwagę na kreatywne, niestandardowe podejście do opracowywanych form wydawniczych.
Kreatywność grafika – projektanta sprawia, że stworzone przez niego projekty zawierają w sobie ślad jego osobowości zbudowanej z jego wyobraźni, doświadczenia, wiedzy i wrażliwości. Projekty takie wyróżniają się pomysłem, techniką wykonania i tym czymś nieokreślonym, co sprawia, że budzą one zainteresowanie innych i uznajemy takie dzieła za wartościowe.
W toku zajęć z użyciem programów Photoshop, CorelDRaw i InDesign zostaną wykonane ćwiczenia m.in.
z zakresu:
doboru i kadrowania ilustracji oraz prawidłowego zestawienia kolorów, doboru i zestawienia
ze sobą wielu krojów pism,
doboru formatu i rodzaju papieru do poszczególnych publikacji wydawniczych.
Czytaj dalej

   
 Logo   Studium PTWK

KDTP – Kurs D T P / PrePress (50 godz.) – listopad 2017

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe zakresie typografii artystycznej, poligrafii, materiałoznawstwa oraz umiejętności kompozycji. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy. Praca grafika (Desktop Publishing) w dzisiejszej praktyce wydawniczej jest połączeniem umiejętności operatora komputera, grafika projektanta/typografa i redaktora technicznego
z koniecznym uzupełnieniem o niezbędne wiadomości o procesach poligraficznych i materiałoznawstwie.

W programie m.in.: • Projektowanie okładki książki, • parametry wydawnicze książki i akcydensów, • kroje pisma, • rodzaje kompozycji graficznej, • kolory, • przygotowanie ilustracji. Tego wszystkiego możecie Państwo nauczyć się podczas Kursu DTP / PrePress.

Czytaj dalej

Logo   Studium PTWK

KKW – Kurs korekty  wydawniczej (20 godz.) – listopad 2017

Podczas dwóch weekendów będzie można zapoznać się m.in. z podstawowymi wiadomościami z zakresu edytorstwa, znakami korektorskimi, a także rodzajami korekt. Bez dobrych korektorów nie może funkcjonować nie tylko porządne wydawnictwo, czy szanująca się gazeta, ale także internetowy blog.
Jakie są zasady zapisu liczb/cyfr? • Co powinniśmy wiedzieć z zakresu redakcji technicznej niezbędnej w korekcie? • Jakie są podstawowe narzędzia korektora? Aby poznać odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy na fantastyczny Kurs korekty wydawniczej, który  rozpocznie się  18 listopada 2017!

Czytaj dalej

Logo   Studium PTWK

 
KRTT – Kurs Redagowanie tekstów tłumaczonych (14 godz.) – grudzień 2017


Celem nowego kursu PTWK jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego i literackiego. Wydziały filologiczne z reguły nie oferują swym studentom żadnych zajęć związanych z „doszlifowaniem” tekstu przełożonego na język polski oraz dostosowaniem go – zwłaszcza przekładu naukowego – do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy.
Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów filologii obcych, którzy pracują jako tłumacze lub weryfikatorzy tłumaczeń oraz redaktorów i wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi.
W programie m.in.: Kompozycja edytorska tekstu głównego  Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne w tekście tłumaczonym  Cytaty, przytoczenia, powołania  Terminologia naukowa i różne rejestry języka  Fałszywi przyjaciele tłumacza Podstawowe pomoce tłumacza. Z tymi tematami zapoznają się Państwo na kursie redagowania tekstów tłumaczonych.
Czytaj dalej

 Logo   Studium PTWK

KJP - Kurs z kultury języka polskiego (14 godz.) – styczeń 2018

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwaćsię poprawną polszczyzną.
Jaki jest składniowy charakter polskiej interpunkcji? Jakie są trudności w odmianie imion i nazwisk?
Co to jest dwupoziomowość normy językowej? Jak zapisać nazwy autostrad i grup państw? Wszystko
to przypomnieć sobie można na kursie kultury języka polskiego, który zaczynamy 20 stycznia 2018.

Czytaj dalej

 

 Logo   Studium PTWK

KJPdZ - Kurs z kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – luty 2018

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych, wykładowców itd.
• Kiedy stosujemy imiesłowowy równoważnik zdania? • Jak zastosować przecinek, dywiz i myślnik? • Kiedy stosować pisownię łączną i rozłączną? • Co to jest kohezja i koherencja? • Jak ujednolicać teksty oficjalne?
• Co i jak należy polszczyć? Tym wszystkim z Państwa, którzy chcieliby poznać odpowiedzi na te pytania, polecamy
znakomity kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych „Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie. Zajęcia zaczynamy 3 lutego 2018.
Czytaj dalej

 

PLANSZA NKR

Laureaci 57. Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2016!

Jury Konkursu w składzie: prof. Mieczysław Wasilewski – przewodniczący, Ryszard Kajzer, Martyn Kramek, Ryszard Kryska, Tomasz Kuczborski, Agata Szydłowska, Andrzej Tomaszewski w wyniku tajnego głosowania przyznało nagrody i wyróżnienia następującym książkom: Czytaj dalej

 WTK 2017 Plakat  

8. Warszawskie Targi Książki 2017 - 18 - 21 maja 2017 

Konferencja prasowa 8. Warszawskich Targów Książkii najważniejsi niemieccy goście WTK.
19 kwietnia, o godz. 12.00 zapraszamy do udziału w pierwszej konferencji prasowej WTK (Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15 w Warszawie).
O programie Gościa Honorowego 8. Warszawskich Targów Książki – Niemiec, opowiedzą: Bärbel Becker – dyrektorka projektów międzynarodowych Frankfurckich Targów Książki, dr Christoph Bartmann – dyrektor Goethe-Institut w Warszawie, Rafał Skąpski – prezes zarządu Targi Książki sp. z o.o. oraz Jacek Oryl – prezes zarządu Murator EXPO sp. z o.o., dyrektor Warszawskich Targów Książki.
Czytaj dalej

 

 1 Logo Nagroda Kuryl m  

Nagroda im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów 2016/2017
Honorowy Patronat PTWK

 

Zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów 2016/2017
za najlepsze tłumaczenie książki z dziedziny matematyczno-przyrodniczej lub technicznej.
W tym roku nagroda zostanie przyznana po raz piętnasty.

Czytaj dalej

 

XVI PST 2017 PLAKAT A4

Zakończyły się XVI Poznańskie Spotkania Targowe 
Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców


W Poznaniu w niedzielę 26 marca zakończyły się trwające od piątku 24 marca dwa, a nawet trzy wydarzenia targowe. Impreza zatytułowana "Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców" odbyła się po raz szesnasty,
a Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej po raz dwudziesty pierwszy.  Trzecim wydarzeniem były Targi Edukacyjne czyli regionalna giełda szkół  połączona z zakrojonym na duża skalę kongresem edukacyjnym. Do tego jeszcze w dniach 23-24 marca odbyły się Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji Edutec.
.
Czytaj dalej

 

Plansza 1

XIX Walny Zjazd Delegatów PTWK za nami

W sobotę 11 lutego 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. W Zjeździe uczestniczyli i zabierali głos zaproszeni goście:
Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Tadeusz Prześlakiewicz – przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich,
Jacek Moskwa – wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Zjazd otworzyło wystąpienie ustępującego prezesa PTWK Rafała Skąpskiego...
czytaj dalej

 

21 PDKNiP Plakat 24 26.03.2017

21. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej  już za nami

21. Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej (PTKNiP), a pierwsze organizowane przez Wydawnictwo Naukowe UAM wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi bardzo dobrze wpisały
się w trwające w Poznaniu od 24 do 26 marca imprezy. Naszym targom towarzyszyły Targi Edukacyjne, Spotkania targowe „Książka dla Dzieci i Młodzieży i Rodziców”, a także Targi Technologii i Wyposażenia
dla Edukacji Edutec.
 
Czytaj dalej

 

Madre ksiazki 2016

2. edycja Konkursu Mądra Książka Roku 2016 (2017)
Honorowy Patronat PTWK


Jury konkursu organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Fundację Popularyzacji Nauki im. Euklidesa wybierać będzie najlepszą książkę popularnonaukową wydaną w ubiegłym roku. Do konkursu grupa zaproszonych naukowców nominowała książki adresowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Konkurs, który już po raz drugi uruchamiamy ma na celu zmotywowanie wydawców i autorów do dbania o najwyższy poziom literatury popularnonaukowej, wydawanej w języku polskim.
Czytaj dalej

 

 Logo KLM

Laureaci IV Konkursu PTWK im. Leona Marszałka

Żaden naród, żadne państwo nie ma tyle co Polska obowiązku gloryfikacji książki,
tego potężnego cz
ynnika rozwoju narodowego i współpracy międzynarowej.

                                  Jakub Mortkowicz na IX Międzynarodowym Kongresie Wydawców,
                                  Paryż 1931                                                                             
Czytaj dalej

 

1.OPKKiT 2017 Baner z globusem


XXV Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej
Honorowy Patronat PTWK

W pierwszych dniach grudnia w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. Janusza Zdebskiego z Krakowa obradowało jury. XXV Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, w którym brał udział przedstawiciel PTWK Andrzej Tomaszewski.
Miło nam poinformować że Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek... 
Czytaj dalej

 

 Jasnowidze1 d

Wyniki drugiej edycji konkursu JASNOWIDZE 2016!

W maju 2016 roku Wydawnictwo Dwie Siostry ogłosiło drugą edycję międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE. Na konkurs wpłynęło 380 projektów z 34 krajów, w tym 280 z Polski. 
Obrady jury odbyły się w dniach 25–27 stycznia 2017 w Podchorążówce w warszawskich Łazienkach Królewskich. Projekty ilustrowanych książek dla dzieci oceniały dwie niezależne komisje konkursowe.
   
Czytaj dalej

   
 1 Logo TWK m

XXIII Targi Wydawców Katolickich 2017
Honorowy Patronat PTWK

SZANOWNI WYDAWCY I WYSTAWCY!

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXIII Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 30 marca – 2 kwietnia 2017 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa. Arkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, w którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych, wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje naszych Targów ukazały, że to dobre miejsce dla naszej wciąż rozwijającej się imprezy targowej. 
Czytaj dalej

   

 

1.STK  

2. Śląskie Targi Książki w Katowicach – Podsumowanie

Za nami druga edycja Śląskich Targów Książki 107 znanych i cenionych autorów z Polski i zagranicy, 150 wystawców, 25-tysięczna publiczność, ponad 200 spotkań literackich, warsztatów i dyskusji przez trzy dni
to bilans zakończonych 2 października 2016 roku w Katowicach 2. Śląskich Targów Książki. 
Czytaj dalej

 

 

 

 

facebook znak