Komisja HistorycznaW 1980 roku w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek zorganizowała się Komisja Historyczna, która wkrótce po utworzeniu zajęła się niemal nieznaną historią Towarzystwa. Ważnym owocem tych prac było opublikowanie z okazji 60-lecia PTWK obszernego opracowania Leona Marszałka, pierwszego przewodniczącego Komisji.

Do pogłębienia i spopularyzowania wiedzy o PTWK szczególnie przyczyniły się przygotowane przez Komisję Historyczną obchody 85. rocznicy PTWK w 2006 roku, w tym wystawa „W służbie książki” w Bibliotece Narodowej, szereg publikacji w czasopiśmie „Wydawca”, na czele z przygotowanym społecznie przez Komisję Historyczną specjalnym numerem „Wydawcy”, zawierającym m.in. słownik biograficzny działaczy PTWK od początku istnienia Towarzystwa.

Ważnym zadaniem Komisji Historycznej od początku jej istnienia stało się podejmowanie takich działań, które mają na celu gromadzenie cząstkowej wiedzy (dokumentacyjnej, przyczynkarskiej), dla ułatwienia prac nad potrzebną przyszłą syntezą historii polskich wydawnictw i polskiego edytorstwa. Jedną z pierwszych takich inicjatyw było opracowanie i opublikowanie Bibliografii niepublikowanych prac poświęconych historii polskiego ruchu wydawniczego (pod redakcją naukową prof. Marii Mlekickiej).

Za ważne zadanie uznano również dokumentację biograficzną dotyczącą środowiska polskich „ludzi książki”, co służyłoby planowanemu opracowaniu „Kto jest kim w świecie polskiej książki”. Słownik ten miał się ukazać w 2000 roku, ale zaawansowane już prace zostały przerwane. By jednak nie zmarnował się zebrany materiał, na łamach czasopisma „Wydawca” rozpoczęto publikowanie cyklu „Ludzie polskiej książki”, kontynuowanego od kilkunastu już lat. Zgromadzona w ten sposób wiedza ułatwiła powstanie – z inicjatywy Komisji Historycznej – albumu Artyści polskiej książki, a stale w pracy nad zestawami haseł i hasłami biograficznymi do suplementów Słownika pracowników książki polskiej Komisja współpracuje z redakcją Słownika.

Innym nurtem działalności Komisji Historycznej były konkursy na najlepsze prace dyplomowe dotyczące historii polskiego edytorstwa. Organizując je, Komisja chciała pobudzić zainteresowanie studentów i pracowników naukowych tą właśnie tematyką, a także patronować publikacji fragmentów lub całości najlepszych prac. Zgodnie z regulaminem Konkursu oceniane były: temat, źródła i literatura przedmiotu, walory poznawcze, konstrukcja pracy, styl i język, zewnętrzna formę i przydatność do druku.

 

 

 

 

 

 

facebook znak