Kurs korekty wydawniczej


16 – 17 listopada  i 30 listopada – 1 grudnia 2019

(22 godziny lekcyjne)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza na kurs korekty wydawniczej
przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie kursu m.in.:

1. Wprowadzenie - rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej - teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
   fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim na UW.
Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi jak: Zielona Sowa, MT Biznes, Muza,
Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in. Od wielu lat związana z wydawnictwem
szkolnym MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy; stale współpracuje z Oficyną Literacką
Noir sur Blanc. Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników do języka polskiego, redakcję językową
publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno książek papierowych,
jak i elektronicznych.

Szkolenie (22 godziny lekcyjne) odbędzie się:

16 – 17 listopada  i 30 listopada – 1 grudnia 2019

Szczegółowy grafik zajęć:

16 listopada 2019             
17 listopada 2019

30 listopada 2019
01 grudnia 2019

Zajęcia: soboty, godz. 10:00 – 15:00,
            niedziele, godz. 09:00 – 13:00
            (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad).

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
            max. 20 osobowych.

Miejsce: Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie,
            
ul. Stawki 14 (róg Al. Jana Pawła II).

Koszt kursu: 920,00 złotych bruttood osoby (zwolnione z podatku VAT).

   - Przy zgłoszeniu minimum 3 osób

     z danej firmy – 870,00 złotych brutto od osoby.


   - Dla członków PTWK mających opłacone składki

     członkowskie (10 % zniżki) – 828,00 złotych brutto od osoby.

Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
         napoje,
zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
12 listopada 2019
na załączonym formularzu

Formularz do pobrania:

KKW – Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:

Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak