Kurs korekty wydawniczej

18 – 19 maja  i  1 – 2 czerwca 2019

(22 godziny lekcyjne)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza na kurs korekty wydawniczej
przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie kursu m.in.:

1. Wprowadzenie - rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej - teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim na UW.
Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi jak: Zielona Sowa, MT Biznes, Muza, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in. Od wielu lat związana z wydawnictwem szkolnym MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy; stale współpracuje z Oficyną Literacką Noir sur Blanc. Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników do języka polskiego, redakcję językową publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno książek papierowych, jak i elektronicznych.

Szkolenie (22 godziny lekcyjne) odbędzie się:

18 – 19 maja  i  1 – 2 czerwca 2019 

Szczegółowy grafik zajęć:

18 maja 2019             
19 maja 2019             

01 czerwca 2019             
02 czerwca 2019Zajęcia: soboty, godz. 10:00 – 15:00,
              niedziele, godz. 09:00 – 13:00
              (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

              Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
              max. 20 osobowych.

Miejsce:
Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie,
              ul. Stawki 14 (róg Al. Jana Pawła II).

Koszt kursu:
890,00 złotych brutto od osoby
(zwolnione z podatku VAT).

             - Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
               z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

             
Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
            
napoje, zaświadczenie ukończenia kursu.


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
16 maja 2019
na załączonym formularzu


Formularz do pobrania:


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:
Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810


           

 

 

 

 
 

 

facebook znak