Kurs dla redaktora prowadzącego 

6 – 7 kwietnia 2019

(16 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kurs dla redaktora prowadzącego.

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych,
pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się
pracami nad projektami wydawniczymi. Zajęcia składać się będą z wykładu
i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy
nad projektami wydawniczymi.


W programie kursu m.in.:

1. Sylwetka redaktora prowadzącego.

    a) Zadania i obowiązki redaktora prowadzącego.
    b) Osoby pracujące nad projektem wydawniczym i ich obowiązki
        i zadania.

2. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu.
    a) Zasady weryfikacji tytułów przed wprowadzeniem do planu.
    b) Przygotowanie koncepcji edytorsko-technicznej publikacji.
    c) Przygotowanie wstępnego harmonogramu prac nad projektem.
3.  Budżetowanie tytułu oraz pozyskiwanie funduszy
     na działalność wydawniczą.

    a) Budżetowanie tytułu – typy kosztów, przychody.
    b) Powiązanie kosztorysu ze wstępnym projektem edytorskim publikacji.
    c) Pozyskiwanie dotacji.
4. Kolegium wydawnicze.
5. Praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora
   do egzemplarza sygnalnego.

    a) Weryfikacja i przyjęcie pracy oraz ewentualna weryfikacja budżetu publikacji.
    b) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac redakcyjnych.
    c) Współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym,
       grafikiem, ilustratorem i innymi osobami pracującymi nad publikacją.
   d) Monitoring procesu produkcyjnego (składu/łamania, korekt i druku).
   e) Zasady współpracy z autorami.
6. Zasady redagowania umów wydawniczych.
    a) Typy i rodzaje umów wydawniczych.
    b) Zasady negocjowania umów wydawniczych.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.


Zajęcia prowadzi red. Anna Kędziorek – od 29 lat związana zawodowo
z instytucjami wydawniczymi. Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie,
kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się red. filologii obcych, następnie
red. naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem
inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach UW. Posiada
wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma).
Cały czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW,
SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii
wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym,
wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich.
Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego
z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej.
Wykładowca na kursach PTWK.

Szkolenie (16 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:


6 – 7 kwietnia 2019

Zajęcia:
sobota, godz. 10:00 – 17:00,
             niedziela, godz. 09:00 – 16:00
             (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
            max. 20 osobowych.

Miejsce:
Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
             (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

Koszt kursu: 830,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

             - Przy zgłoszeniu minimum
              
3 osób z danej firmy – 780,00 złotych brutto od osoby.

             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 747 złotych brutto od osoby.

               
Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
             zaświadczenie ukończenia kursu.


Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do
2 kwietnia 2019
na załączonych formularzachFormularz do pobrania:UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak