Okiem redaktora/okiem tłumacza.
Kurs redagowania tekstów tłumaczonych  

02 – 03 marca 2019 

(14 godzin lekcyjnych)


Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zapraszają na zajęcia:
„Okiem redaktora/okiem tłumacza. Kurs redagowania tekstów tłumaczonych”.

Opublikowany przekład to efekt ścisłej współpracy tłumacza z redaktorem. W czasie kursu uczestnicy
będą mieli okazję spojrzeć na tekst okiem redaktora i okiem tłumacza. Dowiedzą się, jak dzielić obowiązki
i co zrobić, żeby ich odmienne spojrzenia w rezultacie doprowadziły do powstania wartościowego, dobrze
napisanego, porywającego tekstu.

Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego
i literackiego, dostosowaniem ich do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy.
Redaktorzy będą mieli okazję, między innymi, poznać techniki tłumaczeniowe pozwalające ominąć pułapki
oryginału, zagadnienia związane z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza i problemy, jakie mogą sprawiać
podczas przekładu różnice kulturowe między krajami oryginału i przekładu.


Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, początkujących tłumaczy i weryfikatorów przekładu
oraz wszystkich osób pragnących posługiwać  się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami
tłumaczonymi. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z omawianymi kwestiami poprzez dyskusje,
rozwiązywanie problemów, z którymi spotykają się redaktor oraz ćwiczenia ilustrujące omawiane
zagadnienia.

Kurs pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Logo STL

 

W programie kursu m.in.:

Okiem redaktora

1. Kompozycja edytorska tekstu głównego:
    a) segmentyzacja tekstu,
    b) tytuły wewnętrzne,
    c) odsyłacze wewnątrztekstowe,
    d) wyliczenia
2. Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne
    w tekście tłumaczonym:
    a) jednostki miar,
    b) wielkości mierzalne.
3. Cytaty, przytoczenia, powołania:
    a) wtrącenia, wyłączenia i komentarze w cytatach,
    b) cytaty z poezji,
    c) cytowanie aktów normatywnych,
    d) cytowanie Pisma św.,
    e) parafrazy,
    f)wyróżnienia typograficzne cytatów,
    g) podstawy prawne cytowania.
4. Zasady redagowania przypisów oraz bibliografii:
    a) typy przypisów (przypisy rzeczowe, słownikowe i informacyjne),
    b) bibliografia podmiotowa, przedmiotowa oraz bibliografia w systemie
        „autor – rok”,
    c) przystosowanie przypisów oraz zapisów bibliograficznych
       do polskich norm edytorskich.

Zajęcia prowadzi red. Anna Kędziorek – od 29 lat związana zawodowo z instytucjami
wydawniczymi. Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej
i samofinansującej się redakcji filologii obcych, następnie redaktorem naczelnym redakcji
humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym.
Obecnie pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały
czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia
z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.).
Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz
planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych
technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich. Prowadzi wykłady
i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp
do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej. Wieloletnia wykładowczyni
na kursach PTWK.

Okiem tłumacza

1. Czym jest przekład?
2. Podział ról między tłumaczem i redaktorem.
3. Komunikacja redaktora z tłumaczem – co zrobić, żeby współpraca była skuteczna?
4. Tłumaczenie funkcjonalne i formalne – co ogranicza tłumacza?
5. Przekład jako interpretacja – konsekwencje.
6. Czego „nie wolno” tłumaczowi – rodzaje błędów tłumaczeniowych.
7. „Arsenał tłumacza” – co „wolno” tłumaczowi.
8. Pułapki oryginału.
9. Nieprzekładalność i jak sobie z nią radzić.
10. Fałszywi przyjaciele tłumacza.
11. Żargon, rejestry językowe, terminologia naukowa.
12. Różnice kulturowe i związane z nią problemy.
13. Różnice między językami i ich konsekwencje dla przekładu.
14. Podstawowe pomoce tłumacza.

Wykładowca Jakub Jedliński – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego,
przełożył ponad czterdzieści tytułów. W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla
studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład
książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Czarne 2013).
Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty historyczne, ma na swoim
koncie siedemnastowieczne listy, pamiętnik z XVIII wieku i nigdy wcześniej niepublikowaną
książkę z przełomu XIX i XX wieku. Członek Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
Od 2018 roku członek kapituły  Nagrody Lew Hieronima dla wydawcy przyjaznego tłumaczom.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Szkolenie (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

02 – 03 marca 2019

Zajęcia: sobota, godz. 10:30 – 16:30
,
              niedziela, godz. 09:30 – 15:30
             (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

             Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
             max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
                (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

Koszt kursu: 790,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

             - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 740,00 złotych brutto od osoby.

             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 711 zł. od osoby.

             Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
             zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 25 lutego 2019
na załączonych formularzachFormularz do pobrania:
    


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

facebook znak