Kurs redakcji merytorycznej 1 i 2

KRM 1 01.10.2018
KRM 2 06.10.2018

(87 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs redakcji merytorycznej.

Podstawowy
kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób
rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną
zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma
charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno
zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.


W programie m.in.:

1. Podstawy edytorstwa – 11 godz.
2. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
3. Korekta – 15 godz.
4. Redagowanie tekstów z różnych dziedzin – 24 godz.
    (literatura piękna i popularnonaukowa, przekłady, teksty matematyczne)
5. Przypisy, bibliografia, indeksy – 12 godz.
6. Redakcja techniczna – 5 godz.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzą: red. Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa),
dr hab. Iwona Burkacka (poprawność językowa), red. Mirosław Grabowski
(redagowanie różnych tekstów), red. Teresa Woźniak (teksty matematyczne),
red. Elżbieta Staśkiewicz (przypisy, bibliografia, indeksy), grafik Mieczysław
Bancerowski (redakcja techniczna).

Szkolenie (87 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:KRM 1 01.10.2018 – 05.12.2018

Zajęcia: poniedziałki i środy, godz. 17:00 –21:00
             (z przerwami na kawę i herbatę)

Terminy wszystkich zajęć:

01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 – października 2018
05, 07, 12, 14, 19, 26, 28 – listopada 2018                             
03, 05, 10 – grudnia 2018

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
24 września 2018

na załączony formularzu.


Formularz do pobrania:
KRM 1 – Formularz zgłoszenia


=======================================


KRM 2 –  06.10.2018 – 09.12.2018 - BRAK MIEJSC !!! (przyjęcia zgłoszeń tylko na listę rezerwową)

Zajęcia: soboty, godz. 10:00 – 17:00,
            niedziele, godz. 09:00 – 16:00
            (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Terminy wszystkich zajęć:

06 – 07 października 2018
13 – 14 października 2018
27 – 28 października 2018
17 – 18 listopada 2018
24 – 25 listopada 2018
08 – 09 grudnia 2018

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
1 października 2018
na załączonym formularzu.


Formularz do pobrania:
KRM 2 – Formularz zgłoszenia

=======================================
a
Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
             (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

Koszt kursu: 1.770,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

       - Przy zgłoszeniu minimum 3 osób

         z danej firmy – 1690,00 złotych brutto od osoby.

             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
              
członkowskie (10 % zniżki) – 1593,00 złotych brutto od osoby.

               
- Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach.

               Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
               napoje, zaświadczenie ukończenia kursu.


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
tel./fax (22)  850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRM 101.10.2018 – 05.12.2018

facebook znak