Kurs korekty wydawniczej


12  13  i  26 27 maja 2018

(20 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza na kurs korekty wydawniczej przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie kursu m.in.:

1. Wprowadzenie - rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej - teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
   fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim na UW. Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi jak: Zielona Sowa, MT Biznes, Muza, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in. Od wielu lat związana z wydawnictwem szkolnym MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy; stale współpracuje z Oficyną Literacką Noir sur Blanc. Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników do języka polskiego, redakcję językową publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno książek papierowych, jak i elektronicznych.

Szkolenie (20 godzin lekcyjnych) odbędzie się:

12 – 13  i 26 – 27 maja 2018  (soboty i niedziele)

Szczegółowy grafik zajęć:

12 maja 2018              godz. 10:00 - 14:15
13 maja 2019              godz. 09:00 - 13:15

26 maja 2018              godz. 10:00 - 14:15
27 maja 2018              godz. 09:00 - 13:15

 

  • Koszt kursu od osoby 890,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

        Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.
        Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.
        Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje, zaświadczenie ukończenia kursu.

  • Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie,
                                              ul. Stawki 14 (róg Al. Jana Pawła II).

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do

7 maja 2018

na załączonym formularzu


Formularz do pobrania:


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:

Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810

 

 

 

 

 

 

facebook znak