Kurs redakcji merytorycznej
(87 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejny kurs redakcji merytorycznej.

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

W programie m.in.:

- podstawy edytorstwa – 11 godz.
- wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
- korekta – 15 godz.
- redagowanie tekstów z różnych dziedzin – 24 godz.
  (literatura piękna i popularnonaukowa, przekłady, teksty matematyczne)
- indeksy, przypisy, bibliografia – 12 godz.
- redakcja techniczna – 5 godz.


Zajęcia prowadzą: Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka, dr hab. Magdalena Zawisławska (poprawność językowa), Maria Aleksandrow (korekta), Barbara Kaczarowska (redagowanie różnych tekstów), Teresa Woźniak (teksty matematyczne), Elżbieta Staśkiewicz (indeksy, przypisy, bibliografia), Mieczysław Bancerowski (redakcja techniczna).

Szkolenie odbędzie się:

I   Kurs 30.09.2017 – 03.12.2017BRAK MIEJSC!!!
(soboty – godz. 10:00-17:00 i niedziele – godz. 09:00-16:00)

Terminy wszystkich zajęć:


30 września – 01 października 2017
07 – 08 października 2017          
21 – 22 października 2017          
04 – 05 listopada 2017               
18 – 19 listopada 2017               
02 – 03 grudnia 2017

Formularze do pobrania:
KRM 1 –
Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KRM 1 – Formularz zgłoszeniowy dla firm
 


II   Kurs02.10.2017 – 11.12.2017
(poniedziałki i środy – godz. 17:00-21:00)

Terminy wszystkich zajęć:

02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 – października 2017
06, 08, 13, 15, 20, 27, 29 – listopada 2017
04, 06, 11 – grudnia 2017

Formularze do pobrania:
KRM 2 – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KRM 2 –
Formularz zgłoszeniowy dla firm

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do  25 września 2017  na załączonych formularzach.


Koszt kursu:  1.740,00 złotych b
rutto (zwolnione z podatku VAT)
Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach   
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 1660,00 zł brutto od osoby.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje, zaświadczenie ukończenia kursu.

Szkolenie odbywa się w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
                                        ul. Jana Pawła II 36-c
(na tyłach d. kina „Femina”).
                              
Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 20 osobowych.

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
tel./fax (22)  850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak