XVII Walny Zjazd Delegatów PTWK


W sobotę 9 lutego 2013 roku w Domu Księgarza w Warszawie odbył się XVII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

W Zjeździe uczestniczyli i zabierali głos zaproszeni goście: Włodzimierz Albin – prezes Polskiej Izby Książki, Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Waldemar Janaszkiewicz – prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Marek Wawrzkiewicz – prezes Związku Literatów Polskich, Janusz Fogler – prezes ZAiKS, Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, Michał Strąk – dyrektor Biblioteki na Koszykowej, Andrzej Janicki – wiceprezes Polskiej Izby Druku i prezes Drukarni Anczyca w Krakowie oraz Małgorzata Małaszko – dyrektor naczelna Programu II Polskiego Radia.

Zjazd rozpoczęło wystąpienie ustępującego prezesa PTWK Rafała Skąpskiego, który w swoim sprawozdaniu ocenił bieżącą sytuację na rynku wydawniczym, a także przedstawił najważniejsze działania Zarządu w minionej kadencji.


Koleżanki i Koledzy Delegaci, witam na XVII Walnym Zjeździe PTWK


... Zanim wskażę na programowe i merytoryczne osiągnięcia mijającej kadencji, warto w kilku słowach wspomnieć, co ten okres przyniósł środowisku wydawców i szerzej polskiemu rynkowi książki.
(wystąpienie prezesa – czytaj dalej)


Rafal Skapski

 Prezes Rafał Skąpski (foto AP)

Wystąpienie Rafała Skąpskiego wywołało dyskusję o trudnej sytuacji na polskim rynku wydawniczym, o współpracy na linii autor – wydawca – bibliotekarz – księgarz. Z ogromną uwagą wysłuchano wystąpienia Janusza Foglera, który mówił o niebezpieczeństwach wolnego dostępu do treści zamieszczanych w sieci, bez respektowania praw twórców i wydawców. W wystąpieniach podkreślano konieczność współpracy całego środowiska ludzi książki szczególnie przy tworzeniu ustawy o prawach autorskich.

Podczas XVII Walnego Zjazdu Delegatów PTWK wręczono:

-Dyplomy laureatom III Konkursu PTWK im. Leona Marszałka na prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie i doktorskie), (lista laurreatów - czytaj dalej)

- Honorowe Odznaki PTWK i Medale Pamiątkowe PTWK osobom zasłużonym dla polskiej kultury i rynku wydawniczego,


- Ponadto XVII Walny Zjazd Delegatów PTWK nadał godność Członka Honorowego PTWK wieloletnim i wielce zasłużonym członkom naszego Towarzystwa. (lista wyróżnionych osób – czytaj dalej)

 

Andrzej Kurz i Rafal Skapski

Andrzej Kurz i Rafał Skąpski (foto AP)

 


Decyzją Zjazdu przyznano również tytuł Honorowego Prezesa PTWK – został nim Andrzej Kurz, który w latach 1971-81 i 1983-90 był dyrektorem i redaktorem naczelnym Wydawnictwa Literackiego w Krakowie, inicjatorem kilkudziesięciu serii wydawniczych; autor i współautor kilkunastu książek, kilkuset artykułów z dziedziny nauk politycznych i historii; członek-założyciel Stowarzyszenia Kuźnica, od 1971 roku członek PTWK, w latach 1988-90 prezes Towarzystwa.

W trakcie obrad Zjazdu delegaci dyskutowali o sytuacji na polskim rynku wydawniczym, ocenili rolę i przyszłość zawodu redaktora książek, uchwalili zmiany w statucie i wybrali nowe władze Towarzystwa.

W wyniku tajnego głosowania delegaci ponownie wybrali Zarząd Główny w tym samym składzie:Tadeusz Górny, Maria Kuisz, Wojciech Orżewski, Rafał Skąpski, Antoni Szperlich, Aniela Topulos, Olcha Wierzbowska-Sikorska.

W odrębnym tajnym głosowaniu Rafał Skąpski został ponownie jednogłośnie wybrany na prezesa PTWK.

Jest to wyraz uznania dla pracy Zarządu i przyznania votum zaufania na kolejną kadencję.

Z okazji XVII Walnego Zjazdu Delegatów PTWK ukazał się specjalny numer magazynu WYDAWCA, który jest jednocześnie Sprawozdaniem z działalności PTWK za ostatnie cztery lata. (sprawozdanie - czytaj dalej)

 

 

 

 

 

facebook znak