Kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych
– warsztaty


27 – 28 maja 2017

(12 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza na kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych – warsztaty przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i dla których korekta jest podstawowym narzędziem pracy: korektorów, redaktorów itd.

Zakładamy, że uczestnicy zajęć będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami korekty, a warsztaty i ćwiczenia pozwolą na ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z jej zakresu.


W programie warsztatów m.in.:

1. Pierwsza korekta fragmentu książki.
2. Druga korekta ze wskazaniem na błędy wynikające z łamania tekstu,
3. Uzupełnienie wiedzy z zakresu redakcji technicznej książki.
4. Wszystkie etapy korekty obejmujące całą książkę na przykładzie jednego rozdziału.

Zajęcia prowadzi Maria Aleksandrow – 40 lat pracy zawodowej, była korektorka w Wydawnictwach WIEDZA POWSZECHNA i STENTOR, obecnie właścicielka firmy MALEKS prowadzącej usługi korektorskie dla wydawców. Poprowadziła szkolenia organizowane przez PTWK dla różnych wydawnictw i firm m.in.: STENTOR, WSiP, Wydziału Psychologii UW oraz Polpharma. Wieloletnia wykładowczyni zasad prowadzenia korekty na kursach PTWK.

Szkolenie (12 godzin lekcyjnych) odbędzie się:

27 – 28 maja 2017   (sobota i niedziela)

Szczegółowy grafik zajęć:

27 maja 2017              godz. 10:00 - 15:00
28 maja 2017              godz. 09:00 - 14:00

Koszt kursu:   560,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 520,00 złotych brutto od osoby.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.

Szkolenie odbywa się w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie,   
ul. Stawki 14 (róg ul. Jana Pawła II).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 15 osobowych.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
22 maja 2017
na załączonych formularzach


Formularze do pobrania:
KKWdZ– Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KKWdZ–
Formularz zgłoszeniowy dla firm


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:
Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810

 

 

 

facebook znak